އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫގައި ދިމޮކްރެޓްސް އިން ބޭއްވި ޙަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން

ހަބަރު

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ބާއްވާ މެނިފެސްޓޯ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ އައްޑޫސިޓީގައި

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 22 ޖުލައި 2023 , ހޮނިހިރު 12:19   347

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ސިޔާސީ ޕާޓީ، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން އައްޑޫގައި މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ ބައްދަލުވެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިބައްދަލުވުން އޮންނާނީ އިކުއޭޓަރ ވިލެޖްގެ ބްލޫލެގޫން ރިސޯޓުގައި މިރޭ 8.30 ގައެވެ.

އެޕާޓީގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގެ ޕާޓީގެ ބައެއް އަސާސްތައް ޙިއްޞާކޮށް، ބައިވެރިންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުން އޮންނާނެއެވެ.

ޓެގްސް: ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.