ޑިމޮކްރެޓުންގެ ފަރާތުން ފޯމުޙަވާލުކުރުމަށް ދަރުބާރުގެއަށް ވަޑައިގެން އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ރަނިންގމޭޓq

ހަބަރު

ޕާޓީތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފޯމުތައް ހުށަހަޅަން ފަށައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 6 އޯގަސްޓު 2023 , އާދީއްތަ 15:09 2   370

ޕާޓީތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފޯމުތައް ހުށަހަޅަން ފަށައިފިއެވެ.

މާދަމާ އަކީ ފޯމުތައް ހުށަހަޅަން އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން ނިންމި ފަހުދުވަހެއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނި މިހާރު ސަރުކާރު ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުންނެވެ. އެޕާޓީގެ ރަނިންގ މޭޓަކީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް އެވެ.

ރައީސް ސޯލިޙްގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރ ނާޝިޒް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވަނީ

ކާނަލް ނާޒިމް އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ވެސް ވަނީ ފޯމު ހުށަހަޅާފައެވެ. އެޕާޓީގެ ފަރާތުން ފޯމު ހުށަހެޅުއްވީ އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކާނަލް ނާޒިމް އާއި ރަނިންގ މޭޓް ޑރ. އަހުމަދު އަދީލް ނަސީރެވެ. އަދީލް އަކީ ތަޢްލީމީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ، އައްޑު އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެކެވެ.

ކާނަލް ނާޒިމް ރަނިންގ މޭޓް ޑރ. އަދީލް އާއިއެކު ފޯމު އިލެކްޝަންސް އަށް ހުށަހަޅުއްވަނީ

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން ވެސް ކެންޑިޑެސީ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރެވެ.

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުން

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިލްޔާސް ލަބީބެވެ. އެޕާޓީގެ ރަނިންގ މޭޓަކީ ކުރީގެ އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ ހުސެން އަމްރުއެވެ.

ޕީއެންސީ ގެ ފަރާތުން ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުން
ޓެގްސް: ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެމްއެންޕީ އެމްޑީޕީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.