ބްރިޖަށް އުދަ އަރާ މަންޒަރު

ހަބަރު

މާލެސަރަޙައްދަށް އުދަ އަރާތީ މެންދުރުފަހު 3 އިން ފެށދިގެން ބްރިޖް ބަންދުކޮށްފި

އަލީ އަޒްޔަން - ކ. މާލެ | 6 އޯގަސްޓު 2023 , އާދީއްތަ 15:37   133

ރާއްޖާގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް އުދައަރަމުން ދާއިރު، މިއަދު ހަވީރު 3.45 އެހާކަށް ހާއިރު އަނެއްކާވެސް މާލެ ސަރަޙައްދަށް އުދަ އަރާނެތީ ސިނަމާލެ ބްރިޖް ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނީ އެއްގަމު އުޅަނދުގައި މާލެއާއި ހުޅުމާލެ އާއި ދެމެދު ކުރާ އެއްގަމު ދަތުރުތައް ވީހާވެސް މަދު ކުރުމަށެވެ.

މެޓު އޮފީހުން ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ބްރިޖް ސަރަޙައްދަށް އުދައެރި ގަޑީގައި ރާޅުގެ އުސްމިން 6 ފޫޓާއި 8 ފޫޓާއި ހަމައަށް އުފުލިފައިވާކަމަށެވެ.

އިއްޔެ ޙާދިސާގައި އަނިޔާ ލިބިމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

ޓެގްސް: ވިއްސާރަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.