ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހިމް

ހަބަރު

ޤާސިމް އިބްރާހިމް ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 7 އޯގަސްޓު 2023 , ހޯމަ 11:13   263

ޤާއިމް އިބްރާހިމްގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

އެޕާޓީގެ އިސް ފަރާތްތަކާއިއެކު ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދަރުބާރުގޭގައި ހުންނަ އިލެކްޝަންސްގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ މައި މަރުކަޒަށެވެ.

ޤާސިމް ގެ ރަނިންގ މޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނި އެޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ ޑރ. އަމީން އިބްރާހިމްއެވެ. އިންތިޚާބީ އެޖެންޓަކީ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޢަލީ ވަޙީދެވެ.

މިހާތަނަށް 5 ކެންޑިޑޭޓުން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

ޓެގްސް: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ޤާސިމް އިބްރާހިމް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.