އެންމެ ފަހުން ފޯމު ހުށަހެޅުއްވީ އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ފާރިސް މައުމޫން

ހަބަރު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި 8 ކެންޑިޑޭޓުން

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 7 އޯގަސްޓު 2023 , ހޯމަ 19:41   59

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވޭ ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 7 އޯގަސްޓްގައި އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން އިން ބަންދުކުރިއިރު ޖުމްލަ 8 ކެންޑިޑޭޓަކު ވަނީ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

އަދި މިފޯމްތައް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން އިން ވަނީ ބަލައިގެންފައެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ފޯމު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތައް

އެމްޑީގެ ފަރާތުން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި މުޙައްމަދު އަސްލަމްގެ ފޯމް އިންތިޚާބީ އެޖެންޓް ޙަވާލުކުރައްވަނީ

އެމްއެންޕީ ގެ ފަރާތުން ކާނަލް ނާޒިމް (މ) އަދި ޑރ. އަދީލް (ވ3)

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން އިލްޔާސް ލަބީބް އަދި ހުސެން އަމްރު

ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ޑރ. މުއިއްޒު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ޤާސިމް އިބްރާއިމް

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރެއްވުމަށް ޢުމަރު ނަސީރު

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރެއްވުމަށް ހަސަން ޒަމީލް

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރެއްވުމަށް ފާރިސް މައުމޫން

ޓެގްސް: ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.