މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

ހަބަރު

ރިޔާސީ ރޭސް 2023 : ސޯޝަލްމީޑިއާތަކުން

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 9 އޯގަސްޓު 2023 , ބުދަ 10:59   83

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ބައިވެރިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެވެ. ޖުމްލަ 8 ކެންޑިޑޭޓަކު މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއެވެ.

މި ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ސިޔާސީ މަސްރަޙުން ފާހަގަކުރެވޭ ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ހިނގާ ފާހަކަކޮށްލެވޭ ކަންކަން ގެނެސް ދެވޭނެއެވެ.

8 އޯގަސްޓް 2023

ރައީސް ނަޝީދުގެ ޕޯސްޓެއް

މަވޯޓާ ޝަރީފު އައްޑޫސިޓީ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ޒުވާބުކުރުން

މަޖިލީސް މެމްބަރު ފިރުޝާން ކުރައްވާފައިވާ ޕޯސްޓެއް

ރައީސް ނަޝީދު ކުރައްވާފައިވާ ޕޯސްޓެއް

މުއިއްޒު އަކީ ރައީސް ސޯލިޙްގެ އެޖެންޓެއްކަމަށް އަލީ އާޒިމް ތުހުމަތު ކުރެއްވުން

ޓެގްސް: ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.