ރައީސް ނަޝީދު ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް އާއިއެކު މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން

ހަބަރު

ފުވައްމުލަކުން ރައީސް ނަޝީދު އާއި އިލްޔާސް އަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް

އަލީ އަޒްޔަން - ފުވައްމުލަކު | 8 އޯގަސްޓު 2023 , އަންގާރަ 19:38   100

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބް އާއިއެކު މިއަަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަށް ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނާއި އިލްޔާސް އަދި ކެމްޕޭން ޓީމަށް އެރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނިކުމެ މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައިވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އާއި ކެމްޕޭން ޓީމުން ވަނީ ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުން އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާ ޑައިވް ކޮމިއުނިޓީ އިވެންޓެއްގައި ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. މިއިވެންޓް ބާއްވާފައި ވަނީ ފުވައްމުލަކު ތުނޑީގައެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ރައީސް ނަޝީދު ފުވައްމުލަކު ތުނޑީގައި

މި ދަތުރަކީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބް އަށް ތާޢީދު ހޯއްދެވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރެއްކަމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ބުނެފައިވެއެވެ. މިދަތުރުގައި ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ އެޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތައް ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްޞާކޮށް ރައްޔިތުން ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާނެކަމަށް ވެސް އެޕާޓީ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިޚަބަރާއި ގުޅޭ

ފޮޓޯތައް

ޓެގްސް: ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިލްޔާސް ލަބީބް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފުވައްމުލައް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.