ހުޅުމާލެ

ހަބަރު

ހުޅުމާލޭގައި 10 ބުރިއަށް ޢިމާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އާބަންކޯ އިން ދީފި

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 18 އޯގަސްޓު 2023 , ހުކުރު 18:14   279

ހުޅުމާލޭގައި އާއްމުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގައި، ގެތައް 10 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރެވޭ ގޮތަށް އާބަންކޯ [ކުރީގެ އެޗްޑީސީ] އިން ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

އާއްމުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގައި މިހާރު 10 ބުރިއަށް ނުވަތަ 31 މީޓަރަށް އިމާރާތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އާބަންކޯ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ހަމަ މިއާއިއެކު 15 މީޓަރަށް ވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތްކުރާނަމަ ނަމަ ލިފްޓް ބަހައްޓަންޖެހެއެވެ.

ޕާކިން ހެދުމުގެ ޝަރުތައް ވެސް ބަދަލުގެނެސްފައިވާއިރު، ކޮންމެ އެޕާޓްމެންޓަކަށް ކޮޓަރީގެ ޢަދަދުން ސައިކަލްގެ ޖާގަ، ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ޕާކިން ހެދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އާއްމުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކުގައި ޢީމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވަނީ 5 ބުރިއަށްވުރެ އުސް ނުވާގޮތަށެވެ.

ޓެގްސް: އެޗްޑީސީ ބޯހިޔާވަހިކަން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.