އައްޑޫ ސިޓީގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް

ހަބަރު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 , ހޮނިހިރު 08:26   80

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ހެނދުނު 8 ޖެހިއިރު ފެށިގެން ކުރިއަށް ދެއެވެ.

އައްޑޫސިޓީގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ

ރައީސް ނަޝީދު އަދި ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބް ވޯޓު ލުމަށް ވަޑައިގަތުން

ޓެގްސް: އިންތިޚާބު އިންތިޚާބު
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.