ޕީޖީ ގުރޫޕު އިންތިހާބުގައި މިއަދު އަލީ އާޒިމް ވޯޓު ލައްވަނީ

ހަބަރު

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް އަލީ އާޒިމް

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 , ބުރާސްފަތި 15:50   294

ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގުރޫޕު އުފައްދައި، ލީޑަރަކަށް މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

ޢަލީ އާޒިމްގެ އިތުރުން މިއަދު ވަނީ ފަސް މަގާމަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދެ ނައިބުލީޑަރުންނާއި ވިޕެއް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ނައިބު ލީޑަރުންނަށް ހޮވިފައިވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) އާއި ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޒާހިރެވެ.

ހޮވިފައިވާ ލީޑަރުން

  • އަލީ އާޒިމ،ް ނިއުކްއީން/ މާލެ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕް ލީޑަރ
  • އަހުމަދު ޒާހިރ،ު މ. ލާބ/ަ މާލެ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕް ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ
  • އިބްރާހިމް ރަޝީ ދ،ު މ. ޕޮމްޕިޔ/ާ މާލެ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕް ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ
  • މުހައްމަދު ވަހީދު، ސަތަރުގ/ެ ރ. ފައިނު ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގެ އަމީންއާއްމު
  • މުހައްމަދު ރަޝީ ދ،ު މއ. ބިންކޮޅު މާލެ ވިޕް

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގައި ހިމެނެނީ ޖުމްލަ 11 މެމްބަރެކެވެ.

ޓެގްސް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.