ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޅ.ނައިފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށު ރައްޔިތުން މަރުޙަބާ ދަންނަވަނީ

ހަބަރު

ޑރ. މުއިއްޒު، ފުރަތަމަ ބުރަށްފަހު 50 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށަށް ވަޑައިގެންފި

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 23 ސެޕްޓެންބަރ 2023 , ހޮނިހިރު 10:45   281

ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރަށްފަހު ރާއްޖޭގެ 50 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް އެޕާޓީ އިން ބުނެފިއެވެ.

މުޢިއްޒު މިވަގުތު ގެންދަވަނީ ނ، ރ، ބ، ޅ، އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް ދަތުރުކުރައްވަމުންނެވެ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އިއްޔެއެވެ.

އިއްޔެ ޅ. ނައިފަރަށް ވަޑައިގަންނަވާ މަންޒަރު

ޕީއެންސީގެ ރަނިންގ މޭޓް ހުސެން މުޙައްމަދު ލަތީފު (ސެމްބެ) ވެސް ގެންދަވަނީ އަވަށްޓެރި ލަންކާއަށް ވަޑައިގެން ކެމްޕޭންކުރައްވަމުންނެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި، ވަގުތު ވެސް ކުޑަތަންވެފައި ވުމާއިއެކު، ދެ ބޭފުޅުން މާބޮޑު ދަތުރެއް ނުކުރައްވައެެވެ.

ފުރަތަމަ ބުރަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީ ޕީއެންސީގެ ލީޑަރ އަބްދުއްރަޙީމްގެ ރަށަށެވެ. އެއީ އިންތިިޚާބުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ނިސްބަތުން ޕީއެންސީ ކެންޑިޑޭޓަށް ލިބުނު ރަށެވެ.

ޓެގްސް: ޑރ. މުއިއްޒު ޕީއެންސީ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.