އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަންގެ އޮފިޝަލަކު ޙަރަކާތްތެރިވަނީ

ހަބަރު

ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު 282،000 އަށްވުރެ ގިނަމީހުންނަށް، ދާއިމީ ލިސްޓު ޢާއްމުކޮށްފި

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 25 ސެޕްޓެންބަރ 2023 , ހޯމަ 09:52   51

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، ވޯޓުލެވޭ މީހުްނގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން ޢާއްމުކޮށްފިއެވެ.

މިމަހުގެ 15 އިން 17 އަށް ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލުމުން 47،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ވާގޮތުން ޖުމްލަ 282،803 މީހަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ބުރުގެ އިންތިޚާބަށްވުރެ 408 މީހަކު އިތުރު ޢަދަދެކެވެ.

ޓެގްސް: އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.