އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝޭޚް އިމްރާން

ހަބަރު

އެމްޑީޕީ އާޢިއެކު، އަދާލަތު ޕާޓީ ވެސް ބަރުލަމާނީކުރުމާއި ދެކޮޅުކަމަށް ބުނެފި

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 4 އޮކްޓޯބަރ 2023 , ބުދަ 10:18   234

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ކުރުމާއި ދެކޮޅުކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ހިޔާލު ހުރި ގޮތް ބެލުމަށް, މި ހިނގާ އޮކްޓޫބަރު 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ވޯޓެއް ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފައިވާއިރު، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ އަދި އަދި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ޕާޓީ އިން ރޭ ބޭއްވި ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިޤަރާރަށް ކުރި ތާޢީދު ވަނީ އަނބުރާ ގެންދަވާފައެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީ އިން ވެސް ބުނެފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުމާއި އެއްގޮތަށް އަދާލަތު ޕާޓީ އިން ވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާޢީދުނުކުރާކަމަށެވެ.

އެޕާޓީ އިން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އެޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުންކަމަށެވެ.

ޓެގްސް: އަދާލަތު ޕާޓީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.