މެމްބަރު ޖާބިރު - "ސިރީ އަށް ދަންނަވައިގެން މިތާ އޮޕަރޭޓް ވާންޖެހޭނީ"

ހަބަރު

އިންސާނުން ލައިގެން މިޤައުމުގައި ޢަދުލު އިންސާފެއް ނުލިބޭނެ - ޖާބިރު

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 11 އޮކްޓޯބަރ 2023 , ބުދަ 11:06   64

އިންސާނުން ލައިގެން މިޤައުމުގައި ޢަދުލު އިންސާފެއް ނުލިބޭނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޢަބްދުއްﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޓެގްސް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޢަބްދުއްﷲ ޖާބިރު
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.