ޑރ. މުޢިއްޒު އަލްޖަޒީރާ އަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ

ހަބަރު

ރާއްޖޭގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލި ރަށްތައް ގެއްލިދާނެކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ދޮގެއް - ޑރ. މުޢިއްޒު

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2023 , އާދީއްތަ 21:59   200

ރާއްޖޭގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލި ރަށްތައް ގެއްލިދާނެކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ދޮގެއްކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަލްޖަޒީރާއަސް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި، ކުރެއްވި ސުވާލެއްކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ޓެގްސް: ޑރ. މުއިއްޒު މޫސުމަށް އަން ބަދަލުތައް ތިމާވެށި
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.