މުބާރާތުގެ މިއަހަރުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނެލް

ހަބަރު

ނެސޯ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން (ލައިވް/ރެކޯޑިންގ/ފޮޓޯތައް)

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 25 އޮކްޓޯބަރ 2023 , ބުދަ 12:26   478

ނެސޯ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން (ލައިވް/ރެކޯޑިންގ/ފޮޓޯތައް)

ފުރަތަމަ ދުވަސް - ފުރަތަމަ ސެޝަންގެ ކިޔެވުން

ފުރަތަމަ ދުވަސް - ދެވަނަ ސެޝަންގެ ކިޔެވުން (1)

ފުރަތަމަ ދުވަސް - ދެވަނަ ސެޝަންގެ ކިޔެވުން (2)

ފުރަތަމަ ދުވަސް - ތިންވަނަ ސެޝަންގެ ކިޔެވުން

ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ހުރިހާ ފޮޓޯތައް

ދެވަނަ ދުވަސް - ފުރަތަމަ ސެޝަން

ދެވަނަ ދުވަސް - ދެވަނަ ސެޝަން

ދެވަނަ ދުވަހުގެ ފޮޓޯތައް

ތިންވަނަ ދުވަސް - ފުރަތަމަ ސެޝަން

ތިންވަނަ ދުވަސް - ދެވަނަ ސެޝަން

ތިންވަނަ ދުވަހުގެ ފޮޓޯތައް

ހަތަރުވަނަ ދުވަސް - ފުރަތަމަ ސެޝަން

ހަތަރުވަނަ ދުވަސް - ދެވަނަ ސެޝަން [ފަހު ސެޝަން]

ހަތަރުވަނަ ދުވަސް (ފޮޓޯތައް)

ޓެގްސް: ކީރިތި ޤުރުއާން އައްޑޫގައި ބޭއްވޭ އިވެންޓްތައް މުބާރާތްތައް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.