ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޢާން އަދި އިންތިޚާބީ ރައީސް މުޢިއްޒު

ހަބަރު

ޑރ. މުޢިއްޒު އާއި ތުރުކީގެ ރައީސް ޢުރުދުޢާން ފަލަސްޠީނަށް އެހީވުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 22 އޮކްޓޯބަރ 2023 , އާދީއްތަ 09:24   390

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު އާއި ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބު ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ފަލަސްޠީނަށް އެހީވުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިކަމަށް ތުރުކީގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ތުރުކީގެ ޑިރެކްޓަރޭޓް އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އިން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ މެސެޖެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ތުރުކީގެ ވެރިރަށް އަންކާރާއިން، ގާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށާއި ސުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ވީ އެންމެ ބޮޑަކަށް މަސައްކަތްކުރެވެމުންދާކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޢާން ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑރ. މުޢިއްޒު ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައެވެ.

ގާތް ގަނޑަކަށް 80 މިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅޭ ތުރުކީގައި ގާތްގަނޑަކަށް 80 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ މުސްލިމުންނެވެ.

ތުރުކީ، ފަލަސްޠީން އަދި އިޒްރޭލް ދައްކައިދޭ ޗާޓެއް
ޓެގްސް: ތުރުކީ ޑރ. މުއިއްޒު
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.