ރަފިއްޓޭ މިރޭ ޒުވާނުންނާއި އެކު ޖަގަހަ ހުޅުވަނީ

ހަބަރު

އަބްދުއްﷲ ރަފީޢު (ރަފިއްޓޭ) ފޭދޫ މާދެލަ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ މަޖިލީސް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަނީ

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 24 އޮކްޓޯބަރ 2023 , އަންގާރަ 21:48   820

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ ވައިޖެހޭއާގެ އަބްދުއްﷲ ރަފީޢު (ރަފިއްޓޭ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނިކުނެނެވުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފިއެވެ.

މިރޭ އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ގައި ހުންނަ އެމްއެންޕީ ޖަގަހަ ކައިރީގައި ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހުޅުވި ޖަގަހަ ހުޅުވަމުން ރަފިއްޓޭ ވިދާޅުވީ ޒުވާނުންނަކީ ރަށުގެ ތަރައްޤީގައި މުހިއްމު ބައެއް ކަމަށާއި ޒުވާނުންގެ ޙިއްޞާ ބޮޑުކުރަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

ރަފިއްޓޭ މަޖިލީހުގެ ޕީއެންސީ/ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީގައި ނިކުންނަވަނީ މުޅިއަލަށް އުފެދުނު ދާއިރާއެއް ކަމުގައިވާ މާދެލަ (ފޭދޫ ދެކުނު) ދާއިރާއަށެވެ.

ރަފިއްޓޭ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އާއި ސަލާންކުރައްވަނީ
މިރޭ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށްފަހު ޒުވާނުންނާއިއެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް
މިރޭ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ތެރެއިން

ޕީއެންސީ/ޕީޕީއެމް މަޖިލީސް ޕްރައިމަރީ އޮންނާނެ ދުވަހެއް އެ ކޯލީޝަނުން އަދި އިޢްލާންކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް، ލަސްނުކޮށް ޕާޓީ ތަކުގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުތައް ނިންމުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ޕާޓީތަކުގެ ކިބައިން އެދިފައިވެއެވެ.

ޓެގްސް: ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ މަޖިލީސް އިންތިޚާބު
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.