ކަންގަނާ ރަނައުތު ފޮޓޯ ޝޫޓެއްގައި

މުނިފޫހިފިލުވުން

ކަންގަނާ ރަނައުތު، ކައިވެނި އޮތީ އެހާ ދުރަކުނޫން

ހުސެން ހަމްދާން - އިންޑިއާ | 29 އޮކްޓޯބަރ 2023 , އާދީއްތަ 12:01   564

ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު ޓެޖާސްގެ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ކަންގަނާ ރަނައުތު ވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށް ވާހަކަ ހިއްސާކޮށް، ކައިވެންޏާއި އާއިލާއަށް ކުރާ އުންމީދުތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ކަންގަނާ ރަނައުތު މިހާރު އަވަދިނެތި އުޅެނީ އޭނާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު ޓެޖާސްގެ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގައި އެވެ. ދާދި ފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ކަންގަނާ ވަނީ ކައިވެންޏާއި އާއިލާއާ މެދު އޭނާގެ އުންމީދުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ. އަދި މާޒީގެ ގުޅުންތަކާ މެދު ވެސް ވިސްނާލި އިރު، ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެކަން އެގޮތަށް އެވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށެވެ.

ޓައިމްސް ނައު އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ކަންގަނާ ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ކައިވެނި ކުރަން ރާވާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނީ ކޮންމެ އަންހެން ކުއްޖަކުވެސް ހުވަފެނަކީ އޭނާގެ ކައިވެންޏާއި އާއިލާއެއް އޮތުމެވެ. އަޅުގަނޑަކީ މުޅިން އާއިލީ މީހެއް، އެއީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ކައިވެނިކޮށްގެން އާއިލާއެއް ބިނާކުރުމަށާއި ފަސް އަހަރު ކުރިން އެކަން ވާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ އެރޭންޖްޑް އަދި ލަވް މެރިޖްގެ މިކްސްއެއް ނަމަ ރަނގަޅުވާނެ.”

މާޒީގެ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ކުއީން އެކްޓަރު ބުނީ، އަބަދު ގުޅުންތަކުގައި ކާމިޔާބީއެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތިބާގެ ނަސީބު ރަނގަޅުވާނީ ޒުވާން އުމުރުގައި އެ ކާމިޔާބީ ނުލިބިއްޖެއްޔާއެވެ. އަޅުގަނޑު ޢަޒުމް ކަނޑައެޅީ، އެކަން ކާމިޔާބު ކުރެވޭތޯ، އެކަން ކުރިއަށް ދިޔަނަމަ، އަޅުގަނޑުގެ ހުރިހާ އަހަރެއް އެކަމަށް ދިނީސް. ނަސީބަކުން އެ ގުޅުން އަހަންނަށް އޭރު ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ. އަހަރެންނަށް ހީވަނީ ކަލާންގެ އަހަރެން ހިމާޔަތް ކުރެއްވިހެނެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓެޖާސްގައި ކަންގަނާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަޔަރ ޕައިލެޓެއްގެ ރޯލުން ފެންނާނެއެވެ. އެކްޓަރު ދާދި ފަހުން ވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ރާޖްނާތު ސިންގް އާއި އެއާފޯސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފިލްމުގެ ހާއްސަ ސްކްރީނިންއެއް ބާއްވައި، އެންއެސްއޭ އަޖިތު ޑޯވަލް އާއި ވެސް ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ޓެގްސް: ބޮލީވުޑް ބިލަބޮންގް ހައި - ކެންގަރޫ ކިޑްސް ކަންގަނާ ރަނައުތު
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.