މިހާރު ހިނގަމުންދާ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން

ހަބަރު

މަޖިލީސް ކުރިއަށް ނުދާ މައްސަލަ ސުޕްރީމްކޯޓުން މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ފަށައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 6 ނޮވެންބަރު 2023 , ހޯމަ 11:17   28

މަޖިލީސް ކުރިއަށް ނުދާ މައްސަލަ ސުޕްރީމްކޯޓުން މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ފަށައިފިއެވެ. މިއަޑުއެހުން ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10.00 ގައެވެ.

ފާހަގަ ކުރެވޭ ނުކުތާތައް [ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން]:

- ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބީ ރައީސް ހުވާކުރުމަށް ހުރަސް ނޭޅޭކަމަށް. މިހާރުގެ ރައީސްގެ ދައުރު ހަމަވޭ.

- 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެމިއޮންނާނެ، މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނުނިންމާ، އިތުރު މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ

- ކެބިނެޓް ފާސްކުރުމާއި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭކަމަށް ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުން ވަކާލާތުކުރައްވާ

އިތުރު ތަފްޞީލް...

ޓެގްސް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ސުޕްރީމް ކޯޓު
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.