ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގައި ނައިބުރައީސްކަން ކުރެއްވި އަހުމަދު އަދީބު

ހަބަރު

އަހުމަދު އަދީބު އާއި ޢަބްދުއްﷲ ޒިޔަތަށް ރައީސް ޞޯލިޙް މާފުދެއްވައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 13 ނޮވެންބަރު 2023 , ހޯމަ 17:49   438

ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގައި ނައިބުރައީސްކަން ކުރެއްވި އަހުމަދު އަދީބު އާއި އެމްއެމްޕީ އާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ، އަބްދުﷲ ޒިޔަތަށް، ރައީސް ޞޯލިހް މާފު ދެއްވައި މިނިވަން ކޮށްފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ރައީސް ސޯލިޙް މިދެބޭފުޅުންނަށް މާފުދެއްވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުގެތެރެއިންނެވެ.

އެހެންކަމުން މިދެބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސެސް އިން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

އާވެރިކަމުގެ ހުވާކުރައްވަން އެންމެ ތިން ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް ރައީސް ސޯލިޙް މިފަރާތްތަކަށް މާފުދެއްވީ ކީއްވެކަން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

ޓެގްސް: ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް އެމްއެމްޕީއާރުސީ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.