ބިންހެލުން އައި ސަރަޙައްދު

ހަބަރު

ކާލްބާގްރިޖް ސަރަޙައްދަށް އައިބިންހެލުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށްކޮށްފި، ރާއްޖެއަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް

އަލީ އަޒްޔަން - ދިވެހި ރާއްޖެ | 6 ޖެނުއަރީ 2024 , ހޮނިހިރު 19:41   354

ކާލްބާގްރިޖް ސަރަޙައްދަށް އައިބިންހެލުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށްކޮށްފިއެވެ.

މި ބިންހެލުމާއި އެކު ރާއްޖެއަށް އަސަރު ކުރިނަމަވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތްކަން ރާއްޖޭގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މިއީ 5.6 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެކެވެ. ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު ރާއްޖެ ގަޑިން 4.46 ގައި ބިމުން ތިރިއަށް 10 ކިލޯ މީޓަރު އަޑިޔަށެވެ.

ބިންހެލުން އައި ސަރަޙައްދު

ކާލްސްބާގްރިޖް ސަރަޙައްދަކީ އެފްރިކާ ބައްރާއި އޭޝިއާ ބައްރާއި ގުޅޭ ތަނުގައި އޮންނަ އާދަޔާޚިލާފަށް ބިންހެލުން އަންނަ ސަރަޙައްދެކެވެ. މިސަރަޙައްދަށް 7.6 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް 2003 ވަނަ އަހަރުވެސް އައިސްފައިވެއެވެ.

ޓެގްސް: ބިންހެލުން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.