ސިލްވެސްޓާރ ސްޓެލޯން، މިފިލްމުގައި ތިންވަނަ ބޮޑު ހަމަހަނގުރާމައަކުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކުރޭ

މުނިފޫހިފިލުވުން

އެކްސްޕޭންޑެބްލްސް 4 ގެ ޓްރެއިލަރ ދައްކާލައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 8 ޖޫން 2023 , ބުރާސްފަތި 10:01   384

ސިލްވެސްޓަރ ސްޓެލޯން އާއި ޖޭސަން ސްޓެތަމް އަނެއްކާވެސް ޓީމް އަޕްވެ، ދަ އެކްސްޕެންޑަބަލްސް 4 ވަރުގަދަ ރޯލެއް ކުޅެލައިފިއެވެ.

މިފިލްމްގެ ޓްރެއިލާރ މިހާރުވަނީ ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލާފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް މޮ ފިލްމުގައި ސްޓެލޯންގެ ބާނީ ރޮސް ސްޓެތަމްގެ ލީ ކްރިސްމަސްއާ ކަންކަން ހަވާލުކުރާތަން ފެނިގެންދާނީ ސްޓެލޯން އެންމެ ފަހުން ދަ އެކްސްޕެންޑަބަލްސް އިން ފެނިގެންދާ ގޮތަށެވެ. މި ފިލްމުގައި ޑޮލްފް ލަންޑްގްރެން، ރެންޑީ ކޫޗާ، އަދި މެގަން ފޮކްސް ވެސް ފެނިގެންދާނެ އެވެ.

މިހާރު ލަޔަންސްގޭޓުން ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 22 ގައި އެކްސްޕެންޑަބަލްސް 4 ރިލީޒް ކުރާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ

ޓެގްސް: ހޮޅިވުޑް އިނގިރޭސި ފިލްމު ފިލްމުތައް ބޮކްސްއޮފީސް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.