ވާނާރ ބްރޯސްގެ ފިލްމް "ބާބީ"

މުނިފޫހިފިލުވުން

ފިލްމް "ބާބީ"، ދަ ޑާކް ނައިޓްގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 26 ޖުލައި 2023 , ބުދަ 12:24   356

ވާނާރ ބްރޯސްގެ ކޮމެޑީ ފިލްމް "ބާބީ" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރިކޯޑެއް ހޯދައިފިއެވެ. ފިލްމު ދަ ޑާކް ނައިޓްގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައި، ހޯމަ ދުވަހެއްގައި ގިނަ ފައިސާ ހޯދި ފިލްމްގެ ގޮތުގައި މިފިލްމް ވަނީ ވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ވެރައިޓީ މަޖައްލާ މުބާގޮތުން، މިފިލްމުވަނީ އުތުރު އެމެރިކާގައި ހޯމަ ދުވަހު އެކަނި 26 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދާފައެވެ. ޑާކް ނައިޓަށް ހޯމަ ދުވަހެއްގައި އެންމެ ގިނަ ޢާމްދަނީ ލިބިފައިވަނީ 24.6 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

ޑިރެކްޓާރ ގްރެޓާރ ގެ ފިލްމް ބާބީ ވަނީ މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 382 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދާފައެވެ. ނަމަވެސް، ޑާކް ނައިޓްގެ ޖުމްލަ ޢާމްދަނީ ފަހަނަޅައި ގޮސްދާނެކަމަށް އަދި ކަށަވަރު ނުވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ބެޓްމޭން : ދަ ޑާކް ނައިޓުން ވަނީ ތިއޭޓަރުތަކުން 1 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު ޢާމްދަނީއެއް ހޯދާފައެވެ.

ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާރ

ޓެގްސް: ހޮޅިވުޑް ބޮކްސްއޮފީސް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.