ފިލްމުގައި އޭލިއާ ބަޓް އަދި ރަންވީރު ސިންގ

މުނިފޫހިފިލުވުން

ރޮކީ އޯރ ރާނީ ކީ ޕްރޭމް ކަހާނީ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

އަލީ އަޒްޔަން - އިންޑިއާ | 9 އޯގަސްޓު 2023 , ބުދަ 12:01   439

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމް ރޮކީ އޯރ ރާނީ ކީ ޕްރޭމް ކަހާނީ، ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރަނގަޅު މަގާމެއް ހޯދައިފިއެވެ.

އެލިއާ ބަޓް އަދި ރަންވީރް ސިންގ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ މި ފިލްމަށް މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 200 ކުރޯޑު ރުޕީސް ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާ އިން ބޭރުން އެކަނި ވެސް މިފިލްމަށް މިހާތަނަށް 14 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވެއެވެ. އިންޑިއާ އިން ބޭރުން ފިލްމަށް އެންމެ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިވަނީ އުތުރު އެމެރިކާ ސަރަޙައްދުންނާއި މެދު އިރުމަތިންނެވެ.

މިއީ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ ފިލްމެކެވެ.

ފިލްމުގެ އޮފިޝަލް ޓްރެއިލަރ

ޓެގްސް: އިންޑިއާ ބޮލީވުޑް އިންޑިއާގެ ސިނަމާތަކުން ބޮކްސްއޮފީސް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.