މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާ ކުރާ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ހައިކޯޓް ކުރިމަތީގައި ބަޔަކު މުޒާހިރާ ކުރަނީ - އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ދުނިޔެ

މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާ ކުރާ ނިންމުމަށް އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތާޢީދުކޮށްފި

އަލީ އަޒްޔަން - އިންޑިއާ | 16 މާރޗް 2022 , ބުދަ 00:12   240

ބެންގަލޫރު - އިންޑިއާގެ ހައިކޯޓުން މޫނު ބުރުގާއެޅުން މަނާކުރާ ނިންމުމެއް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ޔުނިވާސިޓީ ތަކުގެ ކިޔަވާކުދިން އެނިންމުން ބަދަލުކޮށްދީ ކުލާހުގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅޭގޮތް ހަދާ ދިނުމަށް ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށެހެޅި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ބަސް ބުނެފިއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ނެރެފައިވާ ނިންމުން ބުނާގޮތުން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތެވެ. "މޫނު ބުރުގާ އެޅުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކެން"، އަދި "ސްކޫލްތަކުގެ ޔުނިފޯމްތަކަކީ ވަކި މިންގަނޑުތަކަށް ވިސްނައިގެން ތައްޔާރު ކުރެވޭ ހެދުންތަކެއް ކަމަށް ވާއިރު އެގޮތާއި ނުރުހި ދެކޮޅު ނެހެދޭނެ ކަމަށް" އެނިންމުމުގައި ވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ހައި ކޯޓުގެ ހުކުމްގައި ވާގޮތުން މުޒާހިރާތަކަށް މަގުފަހިވިގޮތް ބަލާ ހޯދަން ވެސް އިރުޝާދު ދީފައިވެއެވެ.

ޓެގްސް:
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.