ބިންހެލުން އައި ސަރަޙައްދު، މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ

ދުނިޔެ

އިންޑޮނޭޝިއާ އަށް 7 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް، ސުނާމީ އިންޒާރު ދީފައި ނުވޭ

އަލީ އަޒްޔަން - އޭޝިއާ | 15 އޭޕުރިލް 2023 , ހޮނިހިރު 21:56   104

އިންޑޮނޭޝިއާ އަށް 7 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ބިން ހެލުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފައި ނުވެއެވެ.

ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ގާތް ގަނޑަކަށް 600 ކިލޯމީޓަރު ކަނޑު އަޑިއަށެވެ.

އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބިފައި ނުވެއެވެ.

ޓެގްސް: އިންޑޮނޭޝިއާ ބިންހެލުން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.