އަވަށްޓެރި ނޭޕާލުގައި ހުންނަ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދަ

ދުނިޔެ

އެވަރެސްޓް ފަރުބަދައަށް އެރުމަށް ނޭޕާލުން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ހުއްދަ ދީފި

އަލީ އަޒްޔަން - އޭޝިއާ | 27 އޭޕުރިލް 2023 , ބުރާސްފަތި 10:08   78

ބަހާރު މޫސުމުގައި މައުންޓް އެވަރެސްޓަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާއިއެކު، ނޭޕާލުން މިހާތަނަށް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ހުއްދަދޫކޮށްފިއެވެ.

ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، 463 ފަރުބަދައަށް އެރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވެ އެވެ.

ނޭޕާލްގެ ޓޫރިޒަމް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރު ޔޫބަރާޖް ޚަތިވާޑާ ސީއެންއެންއަށް ވިދާޅުވީ ނޭޕާލްގެ ފަރާތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދައަށް އެރުމުގެ ހުއްދަ މިހާތަނަށް 65 ގައުމަކުން 367 ފިރިހެނުންނާއި 96 އަންހެން ފަރުބަދައަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތީ އެމެރިކާ އަދި ޗައިނާގެ މީހުންނެވެ.

ބަހާރު މޫސުމަކީ އެވަރެސްޓް ފަރުބަދައަށް އެރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ނަމަވެސް ބައެއް ފަރުބަދައަށް އަރާ މީހުން ފަރުބަދައަށް އަރަނީ ފަރުބަދައަށް އެރުމަށް ފަސޭހަ ނުވާ މޫސުމްތަކުގައެވެ.

ގިނަ ފަރުބަދައަށް އަރާ މީހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ މެއި މަސްތެރޭގައި އެތަނަށް އެރުމަށެވެ. އާންމުކޮށް މެއި މަހުގެ މެދުތެރެއަށް ފަހު – ފިނިހޫނުމިން ހޫނުވެ، ޖެޓް ސްޓްރީމްގެ ނަމުން މަޝްހޫރު އުސްމިނުގެ ވައިތައް ފަރުބަދަތަކާ ދުރަށް ޖެހެއެވެ.

ޢާއްމުގޮތެއްގައި ބައިވެރިން، ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ހަފްތާ ވަންދެން ހިނގާފައި ދާނީ ގާތްގަނޑަކަށް 17،000 ފޫޓު (ގާތްގަނޑަކަށް 5،200 މީޓަރު) އުސްމިނުގައި އިށީނދެގެން އިން އެވަރެސްޓް ބޭސް ކޭމްޕަށެވެ.

އެއަށްފަހު ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ހަފްތާ ވަންދެން އުސްމިނަށް އެޑްޖަސްޓްވެ މޫސުން ރަނގަޅު ހާލަތެއް އައުމުން މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު އިތުރު ހަތަރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގޮސް އެހެން ކޭމްޕްތަކަށް ގޮސް އެންމެ ފަހުން ސަމިޓަށް އަރާނެ އެވެ.

އަލަށް ފަރުބަދައަށް އެރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ 460 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރުބަދައަށް އަރާ މީހުންނާއެކު 1،500 އަށް ވުރެ ގިނަ ނޭޕާލް ޝެރްޕާސް އާއި ބޭސް ކޭމްޕާއި އެއަށްވުރެ މަތީގެ އެހެން މުވައްޒަފުން ތިބޭނެ އެވެ.

ނޭޕާލަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް 10 ފަރުބަދަގެ ތެރެއިން އަށް ފަރުބަދަ ހުންނަ ގައުމު ކަމުން ފަރުބަދައަށް އެރުމަކީ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭކަމެކެވެ. އަދި ފަރުބަދައަށް އަރާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ބޮޑެތި ޓީމުތައް ވަޒީފާގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

ޓެގްސް: ނޭޕާލް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.