ދުނިޔޭގެ އަޖައިބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގްރޭޓްވޯލްގައި ޓޫރިސްތަކެއް ހިނގާލަނީ

ދުނިޔެ

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިކަން ކޯވިޑްގެ ކުރިން އޮތް މިންވަރަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - އޭޝިއާ | 4 މެއި 2023 , ބުރާސްފަތި 13:01   126

ފަސް ދުވަހުގެ މެއި ޑޭއި ބްރޭކްގައި ޗައިނާގެ ޓޫރިޒަމް ކޯވިޑް-19ގެ ކުރިން އޮތް މިންވަރަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު ޗައިނާގައި 274 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރިކަމަށް ޗައިނާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އެއީ 2019 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް %20 އިތުރު އަދަދެއް، ކޯވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާއިގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވެއެވެ.

ރަސްމީ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މި މުއްދަތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުން 21 ބިލިއަން ޑޮލަރު (16.7 ބިލިއަން ޕައުންޑް) ލިބިފައިވާއިރު، މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި ފެނުނު އަދަދުގެ ދެގުނައަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެކެވެ.

"މިއީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އައި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ. މާކެޓްގެ ޕާފޯމަންސް ހަގީގަތުގައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިވަރަށް އަނބުރާ އައިސްފައި،" ޗައިނާގެ ޓޫރިޒަމް އެކަޑަމީގެ ރައީސް ޑައި ބިން ރަސްމީ ދައުލަތުގެ ނޫސް އެޖެންސީ ޝިންހުއާއަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން އަލިއަޅުވާލައްވަނީ ޗައިނާ މީހުން އަނެއްކާވެސް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައިރު، ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން ހަރަދުކުރާވަރަށް ޚަރަދު ނުކުރާކަމަށެވެ.

ސްޓޭންޑަޑް ޗާޓަޑްގެ ރޭމަންޑް ޗެންގް ބީބީސީއަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ޑޮމެސްޓިކް ޓޫރިސްޓުން "ޓްރޭޑް ޑައުން" ކުރަމުން ދިޔައީ "ހަރަދު ބޮޑުކުރުމާ" ޚިލާފަށްނެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް އަލުން ރަނގަޅުވެ ގައުމަށް އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދޭ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޯވިޑްގެ ކުރިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަތުރުވެރިންގެ އެންމެ މުހިއްމު މަސްދަރަކީ ޗައިނާ ކަމަށްވާއިރު، ކޮންމެ އަހަރަކު 150 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޗައިނާ މީހުން ގައުމުން ބޭރަށް ދަތުރުކުރެއެވެ.

ލޭބާ ޑޭއި ނުވަތަ މޭއިޑޭއި ދުވަހު ޗުއްޓީގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު އެވްރެޖްކޮށް 1.2 މިލިއަން ޗައިނާ މީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރި ކަމަށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެ އެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަދަދުގެ ދެގުނައެވެ.

އެއީ ޗައިނާގެ މެއިންލޭންޑްގެ ފަތުރުވެރިން ހޮންހޮންކޮންގް، ތައިލެންޑް އަދި ސިންގަޕޫރު ފަދަ މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުކުރި ދުވަސްވަރެވެ.

ނަމަވެސް ގައުމުން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އެއާލައިން ބުކިންތައް އަދިވެސް ހުރީ ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން ހުރި މިންވަރުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކަމަށް ޓްރެވަލް ޑޭޓާ ފާމް ފޯވާޑްކީސް އިން ބުނެ އެވެ.

ޓެގްސް: ޗައިނާ ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.