ދުމުގެ އަސަރު ޔޫރަޕްގެ ޤައމުތަކުގެތެރެއިން ނޯވޭ އަށްވުރެވެސް ދުރަށް ފޯރާނެކަމަށް ބެލެވޭ

ދުނިޔެ

ކެނެޑާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވަމުންދާ އަލިފާނުގެ ދުން ޔޫރަޕާއި ދިމާލަށް

އަލީ އަޒްޔަން - ޔޫރަޕް | 9 ޖޫން 2023 , ހުކުރު 18:18   214

ކެނެޑާގެ ބިޔަ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑުގެ ސަބަބުން މިހާރުވެސް އެމެރިކާގެ 75 މިިލިއަން މީހުންނަށް ބޮޑު އަސަރެއްކޮށްފައިވާއިރު، މި ދުމުގެ މިސްރާބު ހުރީ ޔޫރަޕްގެ ޤައުމުތަކާއި ދިމާލަށެވެ.

އަލިފާނުގެ ދުން ނޯވޭއާ ހަމައަށް ފޯރާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެ އެވެ.

ނޯވޭގެ ކްލައިމެޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ރިސާޗް އިންސްޓިޓިއުޓް (އެންއައިއެލްޔޫ) ގެ ސައިންސްވެރިންނަށް ވަރަށް ނާޒުކު އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދުން އިތުރުވުން ދެނެގަނެފައިވެއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ފޯކަސް މޮޑެލިން ބޭނުންކޮށްގެން އޭގެ އަސްލު ކަށަވަރުކޮށްދީފި ވެސް އެވެ.

ނޯވޭގެ މީހުންނަށް ދުންގަނޑު ލުއި އުދަރެހެއްގެ ގޮތުގައި ވަސް ދުވަން ފަށާފައިވަނީ، ނަމަަވެސް، މިހާ ދުރު ދުރުން ދަތުރުކުރާ އަލިފާންގަނޑުތައް އަންނަނީ ވަރަށް ޑިލޫޓްކޮށް، އެމެރިކާއަށް އޮތް ނުރައްކާ ޔޫރަޕަކަށް ނޯންނާނެ" ސީއެންއެން އަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ޔޫރަޕްގެ ސަރަހައްދުތަކަށް މި ޕްލޫމް ފެތުރިދާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް ދުންގަނޑުގެ ވަސް ދުވާ ނުވަތަ ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތް ކަމަށް އިވާންޖެލިއޯ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖަންގަލީ އަލިފާނުގެ ދުން ދިގު ދުރުމިންތަކަށް ދަތުރުކުރުމަކީ އާދަޔާ ހިލާފު ކަމެއް ނޫނެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު ކެލިފޯނިއާގެ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ޖަންގަލީ އަލިފާނުގެ ދުންތައް ފެނިފައިވެއެވެ.

ދުންގަނޑުގެ ސަބަބުން މޫސުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރެ އެވެ. އާކްޓިކް ޖަމާވެފައިވާ ތަންތަނުގެ މައްޗަށް ދަތުރުކުރާ ޖަންގަލީ އަލިފާނުގެ ދުން ސްނޯ އާއި އައިސްގެ މައްޗަށް ހޫނުވެ، ހުދު ސަރަހައްދު އަނދިރިވެ، އިތުރު ހޫނު ގަދަވެއެވެ. މިއީ އަނެއްކާވެސް އާކްޓިކް ހޫނުވުން އަވަސްކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ.

އާކްޓިކް މިހާރުވެސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކަށް ވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ގުނަ ބާރަށް ހޫނުވަމުންދާއިރު، ހޫނުގަދަވުމާއި، ކުޅިތަކުގައި އަލިފާން ރޯވުމާއި، ފެންބޮޑުވުން ފަދަ މޫސުމީ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ހާދިސާތަކަށް އަސަރު ފޯރުވުން ހިމެނެއެވެ.

ކެނެޑާގެ ވަލު އަލިފާންގަނޑުތަކުން އަންނަ ސޫޓްގެ މިންވަރު އާކްޓިކް ގިރުމަށް ސީދާ އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް އިވެންޖެލިއޯ ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު ކަންބޮޑުވުމަކީ ވޭތުވެދިޔަ ދިހަވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި ކުރި އަދި އިތުރަށް ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އުސް ލެޓިޓިއުޑްތަކުގައި އަލިފާން ރޯވުން އިތުރުވެއްޖެނަމަ އިތުރު ސޫޓް ޖަމާވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ގަދަވަމުންދާ ވަރަކަށް ޖަންގަލީ އަލިފާނުގެ މޫސުންތައް ގިނަވުން ފެނިގެންދާނެކަމަށް ވެސް ސައެންސްވެރިން ބުނެއެވެ.

ޓެގްސް: އަލިފާނުގެ ޙާދިޝާ ކެނަޑާ ޔޫރަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.