އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯބައިޑެން

ދުނިޔެ

ޖޯބައިޑެން، ދެދުވަސްކުރިން ޗައިނާގެ ރައީސަށް ތަޢްރީފުކުރުމަށްފަހު ޑިކްޓޭޓަރެއްކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ

އަލީ އަޒްޔަން - އެމެރިކާ | 21 ޖޫން 2023 , ބުދަ 09:57   317

ދެދުވަސްކުރިން އެމެރިކާއިން ތަޢުރީފުކުރުމަށްފަހު، ކެލިފޯނިއާގައި ބޭއްވި ފަންޑް ރެއިޒާ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިއެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިޑެން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންޓޯނީ ބްލިންކެން ބެއިޖިންގައި ޝީއާ ބައްދަލުކުރެއްވިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ކުރިން ޝީ ވިދާޅުވީ ބެއިޖިންގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ބްލިންކެން ވަނީ ދެފަރާތުންވެސް އިތުރު މަޝްވަރާތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާކަން އިޝާރާތް ކުރައްވާފައެވެ.

ބައިޑަންގެ ވާހަކަތަކަށް ޗައިނާއިން އަދި ރައްދު ދީފައިނުވެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ފަންޑް ރެއިޒާގައި ރައީސް ބައިޑަން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ މައްޗަށް މަގުމަތިން އުދުއްސާލި ޗައިނާގެ ޖާސޫސީ ބެލޫނެއްގެ ވަށައިގެން ދާދި ފަހުން އުފެދުނު ޓެންޝަންތަކާ ގުޅިގެން ޝީ ލަދުގަންނަ ކަމަށެވެ.

"ޝީ ޖިންޕިންގް ވަރަށް ދެރަވި ސަބަބަކީ، ޖާސޫސީ ސާމާނު ހުރެގެން އަހަރެމެން އެ ބެލޫން ވައްޓާލި އިރު، ނަމަވެސް ވީގޮތެއް ނޭނގޭކަމަށް ވިދާޅުވި" ބައިޑަން ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ލަދުވެތި ކަމެއް. ވީގޮތެއް ނޭނގުނު އިރު." އިތުރަށް ބައިޑެން ވިދާޅުވިއެވެ.

ބްލިންކެން ބެއިޖިންއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު - ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ މަތީ ޑިޕްލޮމެޓަކު ކުރި މި ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި - ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ މުއާމަލާތްތައް އަލުން ފެށި އެވެ. ބައިޑަން އާއި ޝީ ވެސް ވަނީ އެއީ މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވައި ތައުރީފު ކުރައްވާފައެވެ. އެކަމަކު ބްލިންކެން ސާފުކޮށްދެއްވީ ދެގައުމުގެ މެދުގައި ބޮޑެތި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ވިޔަފާރިއާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ޓައިވާން ފަދަ ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގައި ވޮޝިންޓަން އާއި ބެއިޖިން އިން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އަންނަނީ ޚިޔާލުތަފާތުވެ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދެމުންނެވެ.

އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފާއިތުވި އަހަރު ތެރޭގައި ގުޅުންތައް ވަނީ ގޯސްވެފަ އެވެ. އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބު ކުރިމަތީގައި އޮތްއިރު، ޗައިނާއާ އެކު އުފެދިފައިވާ ޓެންޝަންތައް ސިޔާސީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފާޅުވަމުންދާއިރު، ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ބައެއް ސެނެޓަރުން ވަނީ ޗައިނާއާ މެދު "މާބޮޑަށް މަޑުމައިތިރި" ކަމަށް ބުނެ ބައިޑަންގެ ވެރިކަމަށް ފާޑުކިޔައި ހަމަލާދެމުންނެވެ.

ޓެގްސް: އެމެރިކާ ޗައިނާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.