ޗައިނާގެ ބާޒާރެއްގައި ބަޔަކު ވިޔަފަރިކުރަނީ

ވިޔަފާރި

ޗައިނާ، ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޕޯޓް ރިކޯޑް ޢަދަދަކަށް ދަށަށް

އަލީ އަޒްޔަން - އޭޝިއާ | 9 އޯގަސްޓު 2023 , ބުދަ 11:30   443

ދުނިޔޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އިގްތިސާދު ރަނގަޅުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވުމުން ދުނިޔޭގެ ޑިމާންޑް ދަށްވުމުން ޗައިނާގެ އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް މިދިޔަ މަހު ވަނީ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދަށްވެފަ އެވެ.

ރަސްމީ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ޖުލައި މަހު އެކްސްޕޯޓް ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު %14.5 ދަށްވެފައިވާއިރު، އިމްޕޯޓް %12.4 ދަށްވެފައިވެއެވެ.

ހިތާމަވެރި އަދަދުތަކުން މި އަހަރު ޗައިނާގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން އިތުރަށް މަޑުޖެހިދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އެއީ ކޯވިޑް-19 އަށް ފަހު ރިކަވަރީ ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ބެއިޖިން އަށް ޕްރެޝަރު އިތުރުވާނެ ކަމެކެވެ.

ޗައިނާގެ އިގްތިސާދު މިދިޔަ އަހަރު ކުރިއަރާފައިވަނީ އެންމެ %3 - ކޮވިޑް-19 ޖެހުމުން ލިބުނު ހީނަރުކަން ފިޔަވައި، 1976 ވަނަ އަހަރަށްފަހު އެންމެ ދަށް ރޭޓެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 25 މިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅޭ ޝަންހާއީގެ މާލީ މަރުކަޒުގައި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުން ފެށިގެން ފުރިހަމަ ދެ މަސް ދުވަހަށް ފުލް ލޮކްޑައުންއެއް ކުރިއިރު، ސަރުކާރުން ވަނީ ގޭގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޕެކޭޖުތައް ޑެލިވަރީކޮށްފަ އެވެ.

ނޮވެމްބަރު މަހު އޮފިޝަލުން ހުރަސްތައް ލުއިކުރި ނަމަވެސް، އިޤްތިޞޯދު ރަނގަޅުވުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް ފެންނަނީ ފަނޑުކޮށެވެ.

ޗައިނާގެ ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ ނިސްބަތް މެއި މަހު %20 އަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާއިރު ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ދިމާވި ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ބޭރުގައި އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ބަލިކަށިވުމުން ވެސް ޗައިނާގެ މުދަލަށް ބޭރުގެ ޑިމާންޑް ދަށްވެފައިވާއިރު، ޗައިނާއާއި އެމެރިކާއާއި އެހެން ގައުމުތަކާ ދެމެދު އޮތް ޖިއޮޕޮލިޓިކަލް ޓެންޝަންތަކުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިއަށް އިތުރު ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކުން އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ގައުމުން ބޭރަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޖުބޫރުވާނެ ވެސް މެއެވެ.

ޖުލައި މަހަކީ ބޭރަށް ޗައިނާގެ ޝިޕްމަންޓްތައް ޖެހިޖެހިގެން ދަށްވި ތިންވަނަ މަހަށް ވާއިރު، މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ކޮވިޑް-19ގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ދުވަސްވަރު ފެބްރުއަރީ 2020 ގެ ފަހުން އެންމެ ބޮޑަށް ދަށްވި މަހެވެ.

ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގައުމެއް ކަމަށްވާ އެމެރިކާއަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރި މިންވަރު އަހަރުން އަހަރަށް ބަލާއިރު %23.1 ދަށްވެފައިވެއެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން ވެސް ޗައިނާއިން ގަނެފައިވަނީ %20.6 މަދުންނެވެ.

ޓެގްސް: ޗައިނާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.