އެމެރިކާގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރު ވޯލްސްޓްރީޓް

ވިޔަފާރި

އެމެރިކާގެ ސްޓޮކްތަކުގެ އަގު ވެއްޓިއްޖެ

ދާނިޝް - އެމެރިކާ | 14 ފެބުރުއަރީ 2024 , ބުދަ 08:22   462

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ޖެނުއަރީ މަހު އިންވެސްޓަރުން އަންދާޒާކުރި ވަރަށް ވުރެ އިންފްލޭޝަން ދަށްވުމުން އެމެރިކާގެ ހިއްސާތައް ދަށަށް ވެއްޓިއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

އެސްޕީ 500 (^ޖީއެސްޕީސީ) ގެ ތާރީޚީ އެއްވުން 5،000 އިން މަތީގައި ދެމެހެއްޓުމަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ބެންޗްމާކް ދަށަށް ދިއުމުން، އެ ކުންފުނީގެ ބެންޗްމާކް ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 1.3 ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފަ އެވެ. ޑައު ޖޯންސް އިންޑަސްޓްރިއަލް އެވްރެޖް (^ޑީޖޭއައި) ގާތްގަނޑަކަށް 1 ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވާއިރު، ޓެކް-ހެވީ ނެސްޑެކް ކޮމްޕޮސިޓް (^IXIC) ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 2 ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފަ އެވެ.

ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކާއި ހަކަތައިގެ ކެޓަގަރީތައް އުވާލާއިރު، އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ކޮންސިއުމާ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް (ސީޕީއައި) އިން ނެރުނު ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ޖެނުއަރީ މަހު "ކޯރ" އަގުތައް ވަނީ 0.4 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ.

ހެޑްލައިން އުސޫލުން ބަލާއިރު އިގްތިސާދީ މާހިރުން އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށް ވުރެ އަގުތައް 3.1 ޕަސެންޓް އިތުރުވި ނަމަވެސް ޑިސެމްބަރު މަހު އަހަރަކު ލިބުނު 3.4 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމާ އަޅާބަލާއިރު ދަށްވުމެކެވެ.

ޓެގްސް: އެމެރިކާ ސްޓޮކްމާކެޓް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.