މި ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ޕްރޮވިޑެންސް ނަމަކަށް ކިޔާ ސިނާއީ ސަރަހައްދަކަށް "ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް" ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނޭ

ދުނިޔެ

ސީޝެލްސްގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލުމާ ގުޅިގެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި

ދާނިޝް - އެފްރުކާ | 10 ޑިސެންބަރު 2023 , އާދީއްތަ 09:06   54

އިރުމަތީ އެފްރިކާގެ އެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ސީޝެލްސްގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިއީ ދާދި ފަހުން ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އެކްސްޕްލޯސިވް ޑިޕޯއެއްގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އެފްރިކާގެ އިރުމަތީ އައްސޭރިފަށުގެ މާހޭ އައިލެންޑްގައި ގޮއްވާލި މި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޕްރޮވިޑެންސް ނަމަކަށް ކިޔާ ސިނާއީ ސަރަހައްދަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ. އެ ގައުމުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުން ދަނީ މާހޭ އައިލެންޑްގަ އެވެ.

ސީޝެލްސް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ކައިރީގައި ދެ މޭލަށް ވުރެ ދުރުގައި ހުންނަ ހޮޓަލެއްގެ ކުޑަދޮރު ތަކުގެ ބިއްލޫރިތައް މި ބޮމުގެ ސަބަބުން ފުޑުފުޑުވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރަންވޭ ލޮޖްގެ މެނޭޖަރު ޓީނާ އެޑްރިއަން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އޭނާ މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ބޮން ގޮއްވާލާފައިވަނީ ދަންވަރު 2:15 ހާއިރު ކަމަށެވެ. މި ގޮއްވާލި ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން ހުޅަނގު އުތުރުން އެއް މޭލަށް ވުރެ ކުޑަ ތިން ތަރީގެ ހޮޓަލެއް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

ބޮން ގޮއްވާލި ކަމަށް ސަރުކާރު އޮފީހުން ބުނި ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިން 1998 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީއަށް ކްރަޝަރ އަދި ކުއަރީގެ އުފެއްދުންތައް ސަޕްލައިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ބޮން ގޮއްވާލުމާ ގުޅިގެން ސީޝެލްސްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ހުރިހާ ސްކޫލެއް ބަންދުކޮށް، އިމަޖެންސީ އަދި ޒަރޫރީ މަސައްކަތްތެރިން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ގޭގައި ތިބުމަށް އަންގާފައެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 115 ޓްރޮޕިކަލް އައިލެންޑް ހިމެނޭ ސީޝެލްސްއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ލައްކައެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގައުމެކެވެ. ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މަންޒިލެއް ކަމަށްވާ ސީޝެލްސްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ރަށްރަށާ ދެމެދު އެއާޕޯޓާއި ފެރީގެ ހިދުމަތް އަދިވެސް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށެވެ.

ޓެގްސް: ސީޝެލްސް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.