ދީރުލް ބާލާގައި ހުންނަ އަލްއަޤްޞާ ޝަހީދުންގެ ހޮސްޕިޓަލް

ދުނިޔެ

ފަލަސްތީނު މީހުން ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައި: ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ ތަރުޖަމާނު

ދާނިޝް - މެދުއިރުމަތި | 16 ޑިސެންބަރު 2023 , ހޮނިހިރު 09:12   358

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގައި ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޢުދުވާނާއި މިހާރު ކުރިމަތި ވެފައިވާ މޫސުމީ ކާރިސާގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ބަނޑުހައިހޫނުކަން މަތީގައި ކަމަށް ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭ އިން ބުނެފިއެވެ.

ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ރަފާއިން އަލްޖަޒީރާއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ ތަރުޖަމާން އަދުނާން އަބޫ ހަސްނާ ވިދާޅުވީ މިއަދު އެންކްލޭވްއަށް ގާތްގަނޑަކަށް 100 ވަރަކަށް ޓްރަކްގެ އެހީ އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ދާނީ ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އދ.ގެ އެޖެންސީއަށް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިއީ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ވުރެ މާ ކުޑަ އަދަދެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބޫ ހަސްނާ ވިދާޅުވީ ޣައްޒާއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދޭނެ ބަހެއް ނެތް ކަމަށާއި ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޭހުން ފެށިގެން ފޭރާމާއި ޓެންޓުތަކުން ފެށިގެން ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ އާއިލާތައް ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވެއެވެ.

ހަމަދު ބިން ޚަލީފާ ޔުނިވާސިޓީގެ ސީނިއާ ޕްރޮފެސަރެއް ކަމަށްވާ ސުލްތާން ބަރަކާތު އަލްޖަޒީރާއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ "ކިތަންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ދިން ނަމަވެސް އިންސާނީ އެހީއަކީ ޣައްޒާގެ ހާލަތައް ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ނޫން" ކަމަށެވެ.

"ޣައްޒާގައި ތިބި މީހުންނަށް ހަމައެކަނި އިންސާނީ އެހީގެ ދަށުން ދިރިނޫޅެވޭނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޣައްޒާގައި ޔޫއެންއާރުޑަބްލިއުއޭގެ މަސައްކަތްތަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ "ސްމިއަރ ކެމްޕޭން" ކުށްވެރިކުރައްވާ ޔޫއެންއާރުޑަބްލިއުއޭގެ ވެރިޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ކޮމެންޓް ކުރައްވާފައެވެ.

"އިޒްރޭލް އޮތީ ޔޫއެންއާރުޑަބްލިއުއޭގެ ފަހަތުން. އެމީހުން ބޭނުންވަނީ ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭ ބަންދުކުރަން، ޔޫއެންއާރުޑަބްލިއުއޭ ބަންދުކުރަން އެމީހުން ބޭނުންވަނީ އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން، އެމީހުންނަށް ޔޫއެންއާރުޑަބްލިއުއޭ އަކީ ފަލަސްތީނުގެ މަގުސަދު ރަމްޒުކޮށްދޭ ޖަމިއްޔާއެއް" ބަރަކާތު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހަތިޔާރު ނެތް ޒުވާނަކު ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖެނިން ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ތެރޭގައި ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ އަލްޖަޒީރާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްއެސްއެފްގެ ކޯޑިނޭޓަރު އައިރީން ހުއެޓާސް މާޓިން ވަނީ ޚަލީލް ސުލައިމާން ހޮސްޕިޓަލުގައި މިއަދު ހިނގި ހާދިސާ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. ކުދިން ކުޅެމުން ދިޔައިރު ހިލަ އުކާލަމުން ދިޔައެވެ. [ހާލަތު] މެނޭޖް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރީ މިއީ މައްސަލައަކަށް ވެދާނެކަން އެނގޭތީ، އެކަމަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮމްޕައުންޑުގެ ތެރޭގައި އެ ކުއްޖާ ކުޅެން އުޅޭތީ އެ މީހުން އެ ކުއްޖާއަށް ބަޑި ޖަހާނެ ކަމަށް ދުވަހަކު ވެސް ހީއެއް ނުކުރަން،" އަލްޖަޒީރާއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ބުންޏެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް އިޒްރޭލު ސިފައިން ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އާންމުކޮށް ހުރަސް އެޅުމާއި ޕެރަމެޑިކްސް އަދި ޑްރައިވަރުން އެމްބިއުލާންސްތަކުން ނެރުމަށް އަމުރުކޮށް، އެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ޣައްޒާގައި ހުންނަ ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުގައި މި އެންކްލޭވްގައި މިހާތަނަށް 18،787 މީހުން މަރުވެ، 50،897 މީހުން ވަނީ ޒަޚަމަވެފައެވެ.

ޓެގްސް: ފަލަސްޠީން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.