ދެކުނު އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅޭ ޔެލޯ ސްޕޮޓެޑް ކަހަނބުތަކެއް ހިފެހެއްޓިފައި

ދުނިޔެ

ވަގަށް ބޭރުކުރަން އުޅުނު އެތައް ހާސް ކުދި ކަހަބު ސަލާމަތްކޮށްފި

އަލީ އަޒްޔަން - އެމެރިކާ | 20 ޑިސެންބަރު 2023 , ބުދަ 17:25   317

ޕެރޫގެ ވެރިރަށް ލީމާގެ އެއާޕޯޓެއްގެ ކަސްޓަމްސް އޮފިޝަލުން އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ޓްރެފިކް ކުރަން މަސައްކަތްކުރި 4،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިރޭ ކަހަނބު އަތުލައިގެންފި އެވެ.

ތާޒާ ފެނުގައި އުޅޭ ކަހަނބުތަކުގެ ބިހާއި މަހަކީ ދުނިޔޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި މީރު ކާނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއެވެ.

އޮފިޝަލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އެނގުނު ގޮތުގައި ޝިޕްމަންޓާއި ގުޅޭ މަޢްލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާތީ، ބައެއް ޖަނަވާރުތަކުގެ ވައްތަރާއި އަނެއް ވައްތަރުތައް ދެނެގަތުމުގައި އާއި ޢުމުރު ދެނެގަތުމުގައި އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ.

މި ކިނބޫތައް ވަނީ ލީމާގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ބްރީޑިން ސެންޓަރަކަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އަދި އެންމެ ފަހު މަންޒިލެއް ކަނޑައަޅަންދެން އެ ސެންޓަރުގައި ބެލެހެއްޓޭނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމީހުން އިތުރަށް ބުނީ މިހާތަނަށް އެއްވެސް ކަހަނބެއް މަރުވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ތިމާވެށީގެ އޮފިސަރުން ބުނީ އޭގެ ތެރެއިން 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޖަނަވާރަކީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ކޯރު ކިނބޫ (ޕޮޑޮކްނެމިސް އެކްސްޕެންސާ) ކަމަށާއި، އެ ޖަނަވާރުތަކުގެ "ގާނޫނީ އަސްލު ކަނޑައެޅޭ ގޮތެއް ނުވި" ކަމަށެވެ.

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ކޯރު ކިނބޫގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރިއިރު އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން އޮފް ކޮންޒަވޭޝަން އޮފް ނޭޗާ (އައިޔޫސީއެން) އިން މީގެ ކުރިން ވެސް 1996 ވަނަ އަހަރު ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް ނުބެލެވެ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން އައިޔޫސީއެންގެ ވޯކިން ގްރޫޕަކުން ލަފާދީފައި ވަނީ މި ބާވަތުގެ އަދަދު ދަށްވުމުން އެއީ "ކްރިޓިކަލީ ޑެންޖަރޑް" ގެ ގޮތުގައި އަލުން ގިންތިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޕެރޫގެ ނޭޝަނަލް ފޮރެސްޓްރީ އެންޑް ވައިލްޑްލައިފް ސާވިސް (ސެރފޯ) އިން ބުނީ އުމުރުން އެއް އަހަރާއި ތިން އަހަރާ ދެމެދުގެ ޓާރިކާޔާ ކިނބޫތަކަށް އެކްސްޕޯޓް ލައިސަންސް ދީފައިވާ ނަމަވެސް އަތުލައިގަތް ރެޕްޓައިލްސް މާ ޒުވާން ކަމަށެވެ.

ޕެރޫ އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޓްރެފިކް ކުރާ މީހުންގެ އަތުން އެތައް ހާސް ޖަނަވާރެއް ސަލާމަތް ކުރެ އެވެ.

އެގޮތުން ޓްރެފިކަރުންނަށް އެންމެ ކަމުދާ ޖަނަވާރުތަކުގެ ތެރޭގައި މަކުނު، ކާޅު އަދި ޕެރޮޓް ހިމެނެއެވެ.

ޓެގްސް: ވަގު ވިޔަފާރި (ޓްރެފިކްކުރުން) ތިމާވެށި ވަގު ވިޔަފާރި (ޓްރެފިކްކުރުން) ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ޖަނަވާރުތައް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.