އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ ބައްދަލުވުން

ދުނިޔެ

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ޣައްޒާގެ ގަރާރު ފާސްކޮށްފި

ދާނިޝް - މެދުއިރުމަތި | 23 ޑިސެންބަރު 2023 , ހޮނިހިރު 10:56   333

ޣައްޒާއަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ ވޯޓާޑައުން ގަރާރު އދ. އިން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާ އާއި ރަޝިއާއިން ވެސް އެ ދެ ގައުމުން ވެސް ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެ އެވެ. އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވޯޓު ދެއްވީ ވޯޓު ދެއްވައިގެންނެވެ.

ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ވަންދެން މަޝްވަރާގެ ތެރޭގައި އޮތް މި ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގަރާރުގެ އެންމެ ފަހު ލިޔުމުގައި ހިމެނެނީ:

· ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ވަގުތުން، ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަދި ހުއްޓުމެއްނެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ވެސް ގޮވާލުން

· އަދި "ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ޝަރުތުތައް ގާއިމުކުރުމަށް" ވެސް ގޮވާލައިފައިވާއިރު އިބްތިދާއީ ވާޝަނެއްގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާފައިވާއިރު، ދެވަނަ ފަހަރަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ބާތިލުކުރި ޑްރާފްޓްގައި ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހަނގުރާމަ "މެދުކަނޑާލަން" ގޮވާލުން

· އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި "މުޅި ޣައްޒާއަށް އަދި މުޅި ޣައްޒާއަށް ލިބެންހުރި ހުރިހާ މަގެއް ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް" ގޮވާލުން

· އެހީ ގެނައުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އޮފިޝަލަކު ހަމަޖެއްސުމަށް އދ.ގެ ޗީފްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެން، އެ އޮފިޝަލަކު އެހީ އަވަސްކުރުމަށް އދ.ގެ މެކޭނިޒަމެއް އެކުލަވާލެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވައެވެ.އެއީ އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، އިބްތިދާއީ ޑްރާފްޓެއްގައި އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް އަވަސް އެހީއެއް ދިނުމަށް ބައިންޑިން މެކޭނިޒަމެއް އެކުލަވާލުމަށް ގޮވާލުން

· ބަންދުގައި ތިބި މީހުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައިފި.

· އިންސާނީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ޓަކައި ޣައްޒާއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ތެޔޮ ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ގޮވާލުން

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޑްރާފްޓް ގަރާރަށް ވޯޓު ދެއްވި ގޮތް:

ގަރާރަށް އެއްކޮޅަށް ވޯޓް ދިން ގައުމުތައް: އަލްބޭނިއާ، ބްރެޒިލް، އިކުއެޑޯ، ގެބޮން، ގާނާ، ޖަޕާން، މޯލްޓާ، މޮޒަމްބިކް، ސްވިޒަލޭންޑް، ޔޫއޭއީ، ޗައިނާ، ފްރާންސް، އިނގިރޭސިވިލާތް

ދެ އެބްސްޓެންޝަން: އެމެރިކާ އަދި ރަޝިއާ.

ގަރާރާއި ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ގައުމަކުން ވޯޓް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ވީޓޯގެ ބާރު ލިބިފައިވަނީ ކައުންސިލްގައި ތިއްބެވި ދާއިމީ ފަސް މެންބަރުން ކަމަށްވާ އެމެރިކާ، ރަޝިއާ، ފަރަންސޭސިވިލާތް، ޗައިނާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތަށެވެ.

ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިސްރާއީލުން އދއަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަފީރު ގިލާޑް އެރްދާން ބުނީ "އދ އިން ހަމައެކަނި ޣައްޒާއަށް ދޭ އެހީގެ މެކޭނިޒަމްތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ ބޭކާރު އަދި ހަގީގަތާ ޚިލާފު ކަމެއް" ކަމަށެވެ. އަދި އިޒްރޭލުން މިހާރުވެސް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އދ އިން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ހައްޔަރުކޮށް ބަންދު ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އިންސާނީ ކާރިސާއަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަދި އެ ގަރާރާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކުގައި އެމެރިކާއިން ދިން އެއްބާރުލުމަށް އެރްދާން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށް، އެކަމުން ޣައްޒާއަށް އެތެރެވާ އެހީތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އިސްރާއީލަށް ދެމެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ ފަލަސްތީނުގެ 576،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަނޑުހައިހޫނުކަމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އދ.ގެ ރިޕޯޓަކުން މިވަނީ ދައްކައިފައެވެ. ޣައްޒާގެ ސަރުކާރުގެ މީޑިއާ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 20،000 މީހުން ވަނީ މިހާތަނަށް ޝަހީދުވެފައެވެ.

ޓެގްސް: ފަލަސްޠީން
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.