ޚިޔާނާތުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ނަޖީބް ރައްޒާގު

ދުނިޔެ

މެލޭޝިއާ، ބަދުނާމުވެފައިވާ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ހުކުމް ކުޑަކޮށްފި

އަލީ އަޒްޔަން - މެލޭޝިޔާ | 3 ފެބުރުއަރީ 2024 , ހޮނިހިރު 14:33   239

ސަރުކާރުގެ ފަންޑަކުން އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެއް ވަގަށް ނެގި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވި ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ފުރަތމަ ހުކުމް މެލޭޝިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

ރައްޒާގު ދޫކޮށްލަން އޮގަސްޓް 2028 އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، ޖޫރިމަނާ ކުރި މިންވަރުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި އަށް ކުޑަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިއީ އޮބްޒާވަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވާ ފިޔަވަޅެކެވެ.

ނަޖީބަށް މި ލުއިފަސޭހަކަން ލިބިފައިވަނީ މެލޭޝިއާގެ ދައުރުވާ ރަސްކަމުގެ ދަށުން ވެރިކަން ނިމި އަންގާރަ ދުވަހު ސުލްތާން އަބްދުالله ރަސްގެފާނު ސުލްތާން އަބްދުالله ރަސްގެފާނު އޭނާއަށް މައާފު ލިބިދާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގައި ހަފްތާތަކެއް ވަންދެން ޝައްކު ކުރެވިފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެކަމަކު ދިރާސާކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވަނީ ދައުރުގެ އެންމެ 17 މަސް ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާ ނަޖީބަށް އެއްވެސް ކަހަލަ މާފުއެއް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެނީ 1އެމްޑީބީގެ މައްސަލައާ ގުޅުން ހުރި ތިން މައްސަލަ އަދިވެސް ކުރިއަށްދާތީ އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މެލޭޝިއާގެ ޕާޑަންސް ބޯޑުން ބުނީ 2022 ވަނަ އަހަރު 12 އަހަރުގެ ހުކުމް އިއްވަން ފެށި ނަޖީބުގެ ބަދަލުގައި 2028 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށާއި އޭނާގެ ޖޫރިމަނާ 11 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ކުޑަކުރާނެ ކަމަށާއި އެއީ ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މެލޭޝިއާގެ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން، ދައުރުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ޕެރޯލް އަށް އެދިއްޖެ ނަމަ، އޭގެ ކުރިން، 2026 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު އޭނާ ދޫކޮށްލެވޭނެ އެވެ.

މި އިއުލާނާ ގުޅިގެން މެލޭޝިޔާގެ ގިނަ ބަޔަކު ބުނި ގޮތުގައި އެގައުމުގެ އެންމެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި އަދަބު ނުލިބުމުގެ ސަގާފަތެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ ރުޅިވެރިކަމުގެ ރާޅެއް އުފެދިފައިވެއެވެ.

1އެމްޑީބީގެ ފަންޑުން ގެއްލުނު ފައިސާގެ ބޮޑު ބައެއް އަދިވެސް ނުހޯދެއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު އަހުމަދު ޒާހިދު ހަމީދީގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޚިޔާނާތުގެ 47 ދައުވާއެއް ވެސް ކުއްލިއަކަށް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޓެގްސް: މެލޭޝިއާ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.