ޤާޠަރުގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 : ޤަޠަރު ޓީމް ޕްރޮފައިލް

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 20 ނޮވެންބަރު 2022 , އާދީއްތަ 15:34   274

މިއީ ވޯލްޑްކަޕުގައި ޤަޠަރުކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޤަޠަރުގައި ފުރަތަމަ ފުޓުބޯޅަ ޓީމެއް އުފެދިގެން އައީ 1960 ގައެވެ. އޭގެ ފަހުން އެޓީމުން ވަނީ ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އޭޝިއަން ކަޕްގައި 1980 އިން ފެށިގެން 10 ފަހަރަށް ވާދަކޮށް 2019 ވަނަ އަހަރު ތަށި ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި 1998 ވަނަ އަހަރު އެޓީމުން ވަނީ ޢަރަބް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކޮންކަކޭފް ގޯލްޑް ކަޕް 2021 ގައި ސެމީ ފައިނަލުގައި ކުޅެފައެވެ.

ވާދަވެރި ޤައުމުތައް : ބަހްރެއިން، ޔޫއޭއީ، ސައުދިއަރަބިއާ

ފާހަގަ ކުރެވޭ ކުޅުންތެރިން :

  • އަލްމޮއިޒް އަލީ (ފވ) 21އ (ކްލަބް : ރައްޔާން) :: 85 މެޗު ކުޅެގެން 42 ގޯލު
  • ޙަސަން އަލް ހައިދޯސް (ފވ/ކ) 31އ (ކްލަބް: ސައްދު) :: 169 މެޗު ކުޅެގެން 36 ގޯލު
ޓެގްސް: ވޯލްޑްކަޕް ޤަތަރު ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.