ޓިއުނީސިއާ

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ޓިއުނީސިއާ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 22:51   122

ގްރޫޕް : D

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 30 ވަނަ

ކޯޗު : Jalel Kadri

މޮޅުފައި : ވަރަށް މިޑްފީލްޑް ރަނގަޅު

ބަލިފައި : މާބޮޑަށް 32 އަހަރުގެ ސަކްނީ އަށް ބެލުން، އަދި ޗާންސް އުފައްދަން ނޭނގުން

ޓިއުނީސިއާ ޓީމު
ޓެގްސް: ޓިއުނީއާ، ތޫނިސް ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.