ބެލްޖިއަމް

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ބެލްޖިއަމް

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 23:02   144

ގްރޫޕް : F

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 2 ވަނަ

ކޯޗު : Roberto Martínez

މޮޅުފައި : ވަރަށް ޓެލެންޓް ރަނގަޅު

ބަލިފައި : މުސްކުޅި ޑިފެންސެއް

ޓީމު
ޓެގްސް: ބެލްޖިއަމް ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.