ޕޯޗުގަލް

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ޕޯޗުގަލް

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 23:23   150

ގްރޫޕް : H

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 9 ވަނަ

ކޯޗު : Fernando Santos

މޮޅުފައި : ވަރަށް ކީޕަރު ރަނގަޅު، ފުލްބެކް ވެސް ވަރުގަދަ، އަދި ކުރިން ނަގާ ޝޮޓުތަކުގައި ވެސް އެހާ ބާރު ހުރޫ

ބަލިފައި : ރޮނާލްޑޯ އުޅެނީ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި، ޖޯޓާ ހުރީ އިންޖަރީގައި، ސެންޓަރ ބެކުން މައްސަލަ ނިކުމެދާނެ

ޓީމު
ޓެގްސް: ޕޯޗުގަލް ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްބޭންކް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.