އުރުގުއޭ

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : އުރުގުއޭ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 23:26   86

ގްރޫޕް : H

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 14 ވަނަ

ކޯޗު : Diego Alonso

މޮޅުފައި : އެލޮންސޯ އަކީ މުޅި މުބާރާތައް ބަލާއިރުވެސް މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް، ސުއަރެޒް އަދި ކަވާނީ ކުރިއަށް ކުޅޭނެ

ބަލިފައި : ޑިފެންސާއި ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދޭ

ޓީމު
ޓެގްސް: އުރުގުއޭ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.