ނެދަލޭންސް

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ނެދަލޭންސް

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 22 ނޮވެންބަރު 2022 , އަންގާރަ 00:04   187

ގްރޫޕް : A

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 8 ވަނަ

ކޯޗު : Louis van Gaal

މޮޅުފައި : ރަނގަޅު ކޯޗެއް، ކުޅުންތެރިން ތިބީ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި

ބަލިފައި : މާބޮޑަށް ޑީ ޖޮންގް އަދި ޑީޕޭ އަށް ބަލައިގެން ތިބުން، ދެމީހުން ވެސް ތިބީ ކޮްނމެވެސް ވަރެއްގެ އަނިޔާގައި

ޓީމު
ޓެގްސް: ނެދަރލޭންޑްސް ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.