ފަރަންސޭސި ކުޅުންތެރިޔާ ކިލިއަން އެމްބާޕޭ

ކުޅިވަރު

ފުޓުބޯޅަ: އެމްބާޕޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ވާހަކަދައްކަނީ، އަދި އެއްބަސްވުމެއް ނެތް

އަލީ އަޒްޔަން - ޔޫރަޕް | 20 ފެބުރުއަރީ 2024 , އަންގާރަ 09:45   533

ރެއާލް މެޑްރިޑުން މި ހޫނު މޫސުމުގައި ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއް ހޯދުމަށް ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމައިންގެ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް އެއްބަސްވުމަކާއި ހަމައަށް އާދެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ގޮތުގައި އެމްބާޕޭ ވަނީ އޭނާގެ މުސްތަގުބަލު އޮތީ މެޑްރިޑްގައި ކަމަށް ނިންމުމަށް ފަހު މި ސީޒަން ނިމުމުން ފްރީ އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ޕީއެސްޖީއަށް އަންގާފަ އެވެ.

ފްރާންސްގެ ގައުމީ ޓީމަށް މެޑްރިޑުން މިދިޔަ މަހު ރަސްމީކޮށް ކޮންޓްރެކްޓް އޮފާއެއް ހުށަހެޅިއިރު، ޕީއެސްޖީން އަދިވެސް އޮތީ އެ ޓީމުގެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔާ މަޑުކުރާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.

މުސްތަގުބަލެއްގައި އެއްބަސްވުމެއް ފައިނަލް ކުރުމުގެ އުންމީދު މެޑްރިޑުން މިހާރު އޮތް ނަމަވެސް އަދި ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއި ނުކުރާއިރު ބައެއް ތަފްސީލުތައް އަދި މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ނުލިބެއެވެ.

ލީގު 1ގައި ރޭ ނަންޓޭސް އަތުން 2-0 އިން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވި މެޗުގައި އެމްބާޕޭ ބެންޗުގައި ކުޅެން ފެށީ، މެޗުގެ 78 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕެނަލްޓީއެއް ޖަހަން ކުޅެން ނުކުމެގެންނެވެ. އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ 16 ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ފްރާންސް ކްލަބު ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވި މެޗުގައި ވެސް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ފޯވާޑްގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު މެދުނުކެނޑި ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، މި ސީޒަނުގައި ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައި ޖުމްލަ 32 ގޯލް ޖަހާފައިވެ އެވެ.

ޓެގްސް: އެމްބާޕޭ ރެއަލް މެޑްރިޑް ޕީއެސްޖީ ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.