ކެނަޑާ

ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2022 ،ޓީމް ޕްރޮފައިލް : ކެނަޑާ

އަލީ އަޒްޔަން - ދުނިޔެ | 21 ނޮވެންބަރު 2022 , ހޯމަ 23:03   183

ގްރޫޕް : F

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން : 41 ވަނަ

ކޯޗު : John Herdman

މޮޅުފައި : ވަރަށް ޓީމް ސްޕިރިޓް ރަނގަޅު

ބަލިފައި : ބައިނަލް އަޤުވާމީ ތަޖުރިބާ މަދު، ސްޓާ ޑިފެންސް ކުޅުންތެރިއަކު ނެތް

ޓީމު
ޓެގްސް: ކެނަޑާ ފުޓުބޯޅަ ވޯލްޑްކަޕް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.