ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ޤަތަރުގައި

ކުޅިވަރު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އޮފިޝަލުން : ޤަތަރުން ވަނީ ކުރި ހުރިހާ ވައުދެއް ފުއްދާ ދީފައި

ރާނިއާ - މެދުއިރުމަތި | 21 ޑިސެންބަރު 2022 , ބުދަ 11:57   154

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ފޯރިގަދަ ފައިނަލުގައި ޕެނަލްޓީ ޝޫޓުގައި އާޖެންޓީނާ ވަނީ ފްރާންސް އަތުން 2-4 އިން މޮޅުވެ، އިތުރު ވަގުތުގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު ކޮންމެ ގޯލެއް ތިން ލަނޑު ހިއްސާކޮށް، މެޗުގެ 90 މިނެޓް ނިމުނުއިރު ދެ ގޯލު ޖަހައިފައިވެއެވެ.

"ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ 22 ވަނަ އެޑިޝަންގައި ގަތަރުން މި ހަރަކާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރި އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ފެނިގެންދިޔަ.ޤަތަރުން ވަނީ މުޅި ދުނިޔެ އެއްތަންކޮށް، އެގައުމުގެ ތަފާތު ސަގާފަތްތަކާއި ގަބޫލުކުރުންތަކާއެކު، ކުޅިވަރު މެދުވެރިކޮށް ސުލްހައިގެ މެސެޖެއް ގެނެސްދީފައި،" ގާތްގަނޑަކަށް އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދިޔަ މުބާރާތުގެ ފަރުދާ ވައްޓާލުމަށްފަހު އަލް ތަވާދީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"މުބާރާތުގެ މި އެޑިޝަނަކީ ދަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް އަދި ދަނޑުން ބޭރުގައި ވެސް ސަޕޯޓަރުންގެ ހާޒިރީގެ ގޮތުން މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެންމެ މޮޅު އެޑިޝަން. ވޯލްޑް ކަޕުން ސަރަހައްދުގެ ތަސްވީރު ހެޔޮ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށް، ކޮންމެ ކުޅިވަރު އިވެންޓެއް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ގަތަރުގެ އިންތިހާ ގާބިލްކަން އަނެއްކާވެސް ސާބިތުކޮށްދީފައި ވަނީ،" އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މި މުބާރާތަކީ ހާއްސަ މުބާރާތަކަށް ހެދުމަށް އެހީތެރިވެދިން ސަލާމަތާއި ސިއްހީ ދާއިރާއިން ގަތަރުގެ އޮފިޝަލުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދިން ބޮޑު ސަޕޯޓަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ޤަތަރަށް ޒިޔާރަތްކުރި ސަޕޯޓަރުންނަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތި ދަނޑުތަކާއި ފޭން ޒޯންތަކަށް ވަދެވުނު އިރު ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދިޔައީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް،" އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަހަރެމެން ވައުދުވީ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ގޮތަކަށް ވޯލްޑް ކަޕް ގެނެސްދިނުމަށް އަދި އެކަން ވެސް ވަނީ ކޮށްދީފައި. މިއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެންމެ މޮޅު ވޯލްޑް ކަޕް،" ގަތަރު 2022 ގެ ސީއީއޯ ނާސިރު އަލް ޚަތަރު.

ޓެގްސް: ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.