ސްޕޭން އާއި ސްކޮޓްލޭން ބައްދަލުކުރި މެޗުތެރެއިން

ކުޅިވަރު

ޔޫރޫ ކޮލިފައިންގައި ސްޕޭން ސިއްސުވާލައި ސްކޮޓްލޭންޑުން މޮޅެއް ހޯދައިފި

އަލީ އަޒްޔަން - ޔޫރަޕް | 29 މާރޗް 2023 , ބުދަ 10:45   123

ސްކޮޓްލޭންޑުން ޖެހިޖެހިގެން ދެ ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ދިއުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގައި ކުރިހޯދީ ސްޕެއިން ސިއްސުވާލައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިގެންނެވެ.

އެންމެ ހަތް މިނެޓަށް ފަހު ޑިފްލެކްޓް އޯޕަނަރެއްގައި ސްކޮޓް މެކްޓޮމިނޭ ވެއްޓި، މެޗުގެ ފޯރިގަދަވެ ހެމްޕްޑަން ޕާކުގެ ތެރޭގައި ސަޕޯޓަރުންގެ އަޑު ބާރުވެގެން ދިޔައެވެ.

ސްޓީވް ކްލާކްގެ ޓީމުން ނަސީބު ބްރޭކުގައި ކުރީގައި އޮތުމުން، ރީސްޓާޓް ކުރިތާ މާގިނައިރުތަކެއް ނުވެ މެކްޓޮމިނޭ ވަނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ކާމިޔާބީ ތަކުރާރުކޮށް ސްޕެއިންގެ ޑިފެންސްގައި އިތުރު ހަލަބޮލިކަން އުފެދާފައެވެ.

39 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްޕެއިން އަތުން ވާދަވެރި ފުރަތަމަ މޮޅެއް ހޯދި ސްކޮޓްލޭންޑް މިހާރު ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ - ބަލިކަށިކޮށް މިހާރު ފެންނަ ސްޕެއިންގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވުރެ ތިން ޕޮއިންޓް މަތީގައި އަދި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ނޯވޭ އަށްވުރެ ކުރީގައެވެ.

ސްކޮޓްލޭންޑްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ސަޕޯޓަކީ އާދަޔާއި ޚިލާފު ޝައުގުވެރިކަމެއް ހުންނަ ސަޕޯޓެކެވެ. މެޗު ނިމުނީ "ނޮ ސްކޮޓްލޭންޑް، ނޯ ޕާޓީ" ގެ ކޯރަސްއަކުންނެވެ.

ޓެގްސް: ސްޕެއިން ޔޫރޯ 2024
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.