މެޗުގެ މޭންއޮފްދަމެޗް، އެސްއެމްޓީގެ ޖޯޒީ ނަމްބަރު 10، އިސްމާޢިލް އަލަފް

ކުޅިވަރު

މެރިންޕަވާ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް 2023 : އެސްއެމްޓީ އަދި ޗެލެންޖާސް ބައްދަލުކުރިމެޗް

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 8 އޭޕުރިލް 2023 , ހޮނިހިރު 19:20   309

މެރިންޕަވާ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފަސްވަނަ މެޗުގައި އެސްއެމްޓީ އަދި ޗެލެންޖާސް ބައްދަލުކުރި މެޗް ނިމުނީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެސްއެމްޓީ މޮޅުވެގެންނެވެ.

މަރަދޫފޭދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗުގައި ޖެހުނު ހަމައެކަނި ގޯލު ޖަހައިދީފައިވަނީ އެސްއެމްޓީގެ ޖޯޒީ ނަމްބަރު 10 އިސްމާޢިލް އަލަފް އިބްރާހިމް ރަޝީދު އެވެ.

މެޗުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކެޕްޗާރތައް

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ފައުލްތައް މަދު ނަމަވެސް، ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުމުގެ ތެރެއިން ދެޓީމުން ވެސް ގިނަ ފައުލްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަނވެސް، މެޗު ނިމުނުއިރު އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ކާޑު ދައްކާފައި ނުވެއެވެ.

ރެފްރީކަންކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު ޒިޔާދު އަބްދުއްﷲ އަޙުމަދެވެ.

މުބާރާތުގައި ދެން ދެޓީމުން ވެސް ވާދަކުރާނީ ޔަންގް މެޖެންޓާ އާއިއެވެ. ޔަންގް މެޖެންޓާ އާއިދެކޮޅަށް ޗެލެންޖާސް ނިކުންނާނީ 10 އޭޕްރިލްގައެވެ. އެސްއެމްޓީ ނިކުންނާނީ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ.

ޓެގްސް: ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ފުޓްސަލް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.