މެޗުގެ މޭން އޮފްދަ މެޗް، މައިލޯ ސިޓީގެ ޖޯޒީ ނަމްބަރު 9، ޢަލީ ޙާފިޒް

ކުޅިވަރު

މެރިންޕަވާ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް 2023 : މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް އަދި މައިލޯސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗް

އަލީ އަޒްޔަން - އައްޑޫ އަތޮޅު | 12 އޭޕުރިލް 2023 , ބުދަ 22:28   298

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ރޭ، މައިލޯސިޓީ އާއި މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި ޗެމް ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ.

މިއީ މުބާރާތުގައި ކުޅޭ 12 ވަނަ މެޗެވެ. އަދި ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ދެ ޓީމުން ވެސް ކުޅޭނެ ފަހުމެޗެވެ.

މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑްއަށް ގޯލް ޖަހައިދިނީ ޖޯޒީ ނަމްބަރު 30، ވިޝާން ޙަބީބެވެ. މައިލޯ ސިޓީގެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖޯޒީ ނަމްބަރު 9، އަލީ ޙާފިޒް އެވެ. މެޗުގެ މޭންއޮފްދަމެޗްކަން ވެސް ހޯދީ އޭނާއެވެ.

މެޗުގެ ތެރެއިން، ބައެއް ފޮޓޯތައް

މެޗުގައި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ކާޑު ދައްކާފައިނުވެއެވެ. ރެފްރީކަންކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު ޒިޔާދު އާއި އަބްދުއްﷲ އަހުމަދެވެ.

ޓެގްސް: ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް
މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޮޓްލައިން 7578800 އަށް ވައިބަރ ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް
{{ charactersLeft }} ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ.